PIM

Så fungerar ETIM

Idag förväntar sig kunder att produkter är korrekt beskrivna och enkla att jämföra för att kunna fatta beslut vid köptillfället. Samtidigt växer mängden information som ska hanteras i takt med att antalet produkter och leverantörer ökar. För att effektivisera informationsutbytet av produktdata har ETIM utvecklats som en standardiserad internationell egenskapsmodell.

Så fungerar ETIM

Produktklassificering, även kallad taxonomi, är ett logiskt och tydligt sätt att strukturera produkter i olika produktklasser (kategorier). Med ETIM tillhandahåller vi en struktur som möjliggör effektiv och entydig kommunikation mellan parter som säljer och köper tekniska produkter.

Modellen omfattar drygt 5 000 unika klasser inom bygg-, el- och VVS-produkter där varje klass har ett visst antal förutbestämda attribut som beskriver produktens viktigaste tekniska egenskaper. Totalt finns det över 16 000 olika egenskaper definierade i ETIM.

Användande av ETIM-modellen förenklar vid kommunikation, jämförelse och köpbeslut genom att informationen blir exakt och enhetlig oavsett producent, leverantör eller försäljare.

ETIM-modellen inkluderar följande:

  • Produktgrupper
  • Produktklasser
  • Egenskaper
  • Värden
  • Enheter

Produktgrupper

Produktgrupp är den första klassificeringen i den taxonomiska ordningen och möjliggör att produktklasser, som innehåller liknande produkter, kan grupperas under ett och samma paraply.

Lampor är till exempel en produktgrupp, liksom kablar, effektbrytare, säkringar och så vidare.

 

Produktklasser

Produktklassen är den grundläggande byggstenen i ETIM-modellen och används för att gruppera liknande produkter.

Varje produktklass är kopplad till en produktgrupp, men det kan finnas flera klasser i varje grupp. Till exempel kan produktgruppen för ”Lampor” kopplas till klasser för ”LED-lampa”, ”kompaktlysrör med inbyggd driftdon”, ”Högspänningshalogenlampa” och så vidare. Gemensamt för alla artiklar som tillhör en specifik klass är att de nyttjar samma uppsättning med egenskaper. Detta är en användbar aspekt till exempel när du bygger filter på en webbplats. En artikel kan bara tillhöra en produktklass.

 

Egenskaper

Egenskaper är de tekniska egenskaper som definierar varje produkt i en produktklass. En produktklass innehåller vanligtvis flertalet egenskaper, men en egenskap kan också ingå i flera produktklasser.

Det finns fyra typer av egenskaper tillgängliga i ETIM:

  1. Alfanumeriskt (A): Egenskapen (t.ex. färg, material) är kopplad till en definierad uppsättning tillåtna värden.
  2. Logiskt (L): Anges med Ja eller Nej.
  3. Numeriskt (N): Har ett numeriskt värde. Vissa kan ha en associerad enhet i vilket fall det numeriska värdet måste anges i denna enhet.
  4. Intervall (R): Intervallsegenskaper kommer att ha två associerade värden som markerar de två ändarna av ett intervall (t.ex. frekvens 50-60Hz). Precis som med numeriska egenskaper kan de vara associerade med en enhet.

 

VärdenExempeldata enligt ETIM-modellen

För att upprätthålla konsekvens tillåter ETIM bara fritextinmatning av numeriska och intervallsvärden. För de övriga egenskapstyperna väljs värdet/värdena utifrån ett antal fördefinierade värden i en lista. Denna lista definieras i produktklassen, så listan över tillåtna värden för färg (EF000007) kan skilja sig mellan till exempel en LED-modul (EC000996) och en LED-lampa (EC001959).

 

Enheter

Enheter, eller måttenheter, kan vara associerade med både numeriska och intervallsvärden, i vilket fall de angivna värdena måste vara i den angivna enheten. Det kan till exempel vara watt (W), millimeter (mm) eller lumen (Lm).