BI

Hur integrerar man beslutsstöd i företagets strategi och mål?

Vi vet att företag som baserar sina beslut på faktisk data fattar bättre affärsbeslut. Men den som fattar beslut idag måste ofta ta in stora mängder data från många olika parter. För att göra det lättare använder allt fler sig av Business Intelligence-system, även kallat BI-system eller beslutsstöd. Här är frågor du bör ställa dig innan du integrerar beslutsstöd i företagets strategi och mål.

1. Vad är behoven?

Alla bra strategier börjar med målet. Vad vill ni att BI-lösningen ska hjälpa er med? Är det till exempel att samla och distribuera information till de som behöver den så att de kan göra ett bättre jobb, och kunna presentera den informationen på ett snabbt, relevant och överskådligt sätt? Eller är det för att få möjligheten att kunna skapa spontana analyser och rapporter när de behövs i stunden? Med ett tydligt mål går det lättare att arbeta med informationen.

2. Hur mäter vi framgång?

Att ha ett mål är en bra början, men man behöver sätta upp kriterier för framgång för att veta när man når målet. Framgångskriterier kan vara att nå en tidsram, fullfölja ett projekt, uppnå en önskad vinst med mera.

3. Hur når vi målet?

Med ett tydligt mål och ett sätt att se om det har nåtts blir nästa steg att klura ut hur målet nås. Moderna BI-strategier är först och främst behovsfokuserade eftersom ett fokus på behoven ger omedelbar nytta, snabbare leverans och bättre kontroll. För en behovsfokuserad strategi behöver man svara på frågor som: Vilka är det som tar beslut, och vad behöver de för underlag? Var hämtar man korrekt och relevant data? Hur kvalitetssäkrar man informationen?

4. Vilka system och vilken data finns?

Skapa en översikt över vilka affärssystem som ni använder i dag, vilken deras aktuella status är, och vilken data som finns i dem.

5. Behöver vi förändra vårt sätt att arbeta?

Eftersom nya lösningar och verktyg i regel kräver nya sätt att tänka bör ni också vara beredda på att ni kan behöva lämna gamla arbetssätt för nya metoder om ni ska kunna nå de mål ni har satt upp.

6. Vem ansvarar för beslutsstödsteamet?

Ett ansvarsfullt och engagerat team behövs för att få en lyckad strategi. Den som driver lösningen bör vara ordentligt insatt och kunna se till att alla i verksamheten blir involverade och engagerade.
Är de här stegen är uppfyllda är BI-strategin klar. Då kan ni implementera lösningen och få ett effektivt verktyg för bättre insikter, analyser och beslut.