Affärssystem

Ariser vinner nyckelkontrakt

Easy-Laser väljer RamBase ERP-system med Ariser som leverantör. Det står klart efter en omfattande upphandlingsprocess där totalt 12 aktörer valdes ut och utvärderades.

Easy-Laser är världens ledande tillverkare och leverantör av laserbaserade mätinstrument för industriellt bruk. Under de senaste fyra åren har man försökt utveckla befintligt affärssystem men har hela tiden stött på nya begränsningar. Efter en noggrann utvärdering av system föll valet på RamBase ERP.

Beslutet grundades på att systemet erbjuder en heltäckande plattform för hela verksamheten, anpassade processer för tillverkande industri samt full spårbarhet genom hela produktens livscykel. Andra viktiga faktorer var gränssnitt och användarupplevelse samt att RamBase levereras som äkta ”cloud multi tenant SaaS”. Det är alltid den senaste versionen av systemet och ny funktionalitet uppdateras kontinuerligt för användaren.

– Med Ariser har samarbetet känts klockrent från dag ett. De förstår verksamheten och vi har högt förtroende för deras expertis, säger Urban Engström Lindskog, CDO på Easy-Laser.

RamBase ERP växer snabbt på den nordiska marknaden och har potential att revolutionera digitaliseringen av svensk industri – och det passar perfekt för Arisers kundgrupp.

– Vi är stolta över att få förtroendet i en så konkurrensutsatt upphandling. Det är en kvalitetsstämpel på vår organisation och ett kvitto på att vi jobbar med rätt lösningar. Det här öppnar nya dörrar för oss då många tillverkande företag har behov av ett ERP-system som täcker in fler verksamhetsprocesser, säger Ludvig Henningsson, affärsutvecklingschef på Ariser

Text David Franzen, publicerad 2023-07-06