Affärssystem

Setrab satsar med nytt affärssystem och ny fabrik i Polen

Setrab tillverkar kylare för racing- och sportbilsindustrin med höga krav på kvalitet och leverans. Med ny fabrik i Polen och ett molnbaserat affärssystem går de nu in i nästa utvecklingsfas.

Setrab grundades 1968 av svågrarna Olle Serger och Lars Wramell och bedrev import och handel med produkter mot racingindustrin. 1979 förvärvade Setrab en industrifastighet och började under egen produktion leverera oljekylare till både Volvo och Saab. De blev först i Europa att licensiera aluminium-lödtekniken Nocolok och tog prestigefyllda avtal med märken som Ferrari, Lamborghini, Lotus och Bentley.

I slutet av 80-talet beslutade både Volvo och Saab, som då stod för över 60% av Setrabs omsättning, att sammansatta system i större utsträckning skulle ersätta inköp av komponenter. Setrab valde att avsluta samarbetet och till förmån vidareutveckla affären mot sportbilstillverkarna. Man specialiserade sig på mindre serier där tillverkaren ställde höga krav, och under lång tid så har det varit modellen för Setrab.

Setrab har levererat oljekylare till Volvo

Fredrik Serger, VD på Setrab, kom tidigt in i företaget men var från början fast besluten om att han skulle göra något annat. Han flyttade till London och läste till en MBA, men åter i Sverige skulle han göra ett kortare inhopp för att hjälpa till i verksamheten. Fredrik såg potential i olika förbättringsåtgärder och efter fyra år kände pappa Olle att han fått nog av att lyssna till sin sons idéer. Det var dags lämna över VD-rollen och ge Fredrik möjligheten att utveckla bolaget framåt. Något Fredrik gjort från 1998 fram till idag.

– Det har varit många utvecklande men också utmanande år. Jag minns särskilt finanskrisen 2008. Vi hade precis byggt en ny fabrik i Polen men istället för tillväxt fick vi under en period skära ner på personal. Det var några tunga år som gett perspektiv och som krävde tuffa beslut, berättar Fredrik Serger.

Fredrik minns också med stolthet hur det kändes att efter många år av förhandlingar tillslut få komma in på den tyska marknaden.

– Att bli underleverantör till Mercedes och BMW och få leverera komponenter till deras högpresterande modeller är en fjäder i hatten och få förunnat.

Fredrik Serger, VD på Setrab

Fredrik Serger, VD på Setrab.

Under Fredriks ledning har verksamheten vuxit och idag levererar Setrab till bland annat: Audi, Bentley, Ferrari, Lamborghini, BMW, McLaren och Mercedes, samt till andra fordonstillverkare som Bobcat, Husqvarna, Scania, Volvo, and Wirtgen. Efterfrågan på Setrabs produkter har också lett till att man behövt öka sin produktionskapacitet där man har gått från att hantera mindre serier för högpresterande sportbilar, till att även hantera något större serier för premium segmentet av sportbilar.

 

Sökte ett modernt affärssystem för tillverkningsprocesser

Inom fordonsindustrin ställs höga krav på kvalitet och leveransprecision och Setrabs kunder hör till de mest krävande. Med små serier där avvikelser mäts i parts per million finns inget utrymme för misstag. Det tidigare affärssystemet levde inte lägre upp till dom krav som ställdes och Setrab började utvärdera marknaden efter ett nytt.

Setrab sökte ett modernt system som kunde hantera verksamheterna i både Sverige och i Polen. Man såg tidigt fördelar i hur SaaS-baserade system kunde tillgängliggöra ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete men också vikten av att se över interna rutiner och processer för att bättre linjera med systemet.

– När vi utvärderade system såg vi allt för många som fortfarande krävde omfattande anpassning och stora investeringar. Vi ville ha ett system där vi till viss del fick gilla läget och köra standardiserat så mycket som möjligt. Vi ville komma bort ifrån stora uppgraderingsprojekt och såg fördelar i att hela tiden kunna hänga med i nya versioner mer automatiserat, säger Fredrik.

Valet föll på RamBase, ett SaaS-baserat system som i grunden utvecklats för företag inom tillverkning. Men i samband med att implementeringen skulle starta drabbades världen av en pandemi.

– Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man upphandlar affärssystem. Man vet vad man har men inte fullt ut vad man kommer att få. För att få bäst utväxling av ett nytt system kan det vara helt avgörande att man arbetar med en leverantör som är aktiv i design och som har förståelse för både verksamheten och systemet, säger Fredrik Serger och fortsätter:

– Vi har inte velat göra en konstig kopia av det vi haft och vi tycker att de anpassningar som krävts i organisationen har fungerat bra. När det gäller valet av leverantör så är vi väldigt nöjda med Ariser som på ett lösningsorienterat sätt navigerat genom alla utmaningar som uppstått under projektet. För oss skedde hela implementeringen under en pandemi. Mycket går att hantera på distans, men det går inte att förringa värdet av fysiska möten när det gäller förändringsprojekt i en verksamhet. Detta till trots har det varit relativt smärtfritt att komma igång. Visst har det varit saker vi fått justera längst med vägen, men Rambase har fungerat från första dagen vi tog det i drift. Det ser vi som ett gott betyg på att vi gjort ett bra jobb tillsammans.

Setrab är certifierade enligt IATF 16949 samt ISO 14001/9001 och arbetar utifrån en 30-100-0 strategi. Det innebär att 30 dagar efter ”start of production” ska leveransen ske helt enligt leveransplan och med nolltolerans på produktion- och/eller kvalitetsavvikelser. Setrab har också utvecklat ett eget leanbaserat produktionssystem i syfte att systematisk eliminera slöseri i produktionen och för att säkerställa ett kontinuerligt förbättrings- och kvalitetsarbete. Något som resulterat i en produkt- och leveranskvalitet av världsklass.

RamBase - ett tillverkningsanpassat affärssystem

– Tack vare Rambase har vi nu ännu bättre kontroll på verksamheten. Systemet levererar full spårbarhet igenom hela systemet när det gäller våra produktionsprocesser. Redovisningen fungerar bra tillsammans med momsrapportering och intrastat. Vissa delar skapar mer moment än vad vi var vana med sen tidigare men i gengäld får vi full spårbarhet på varje moment. Att systemet är rollbaserat tog lite tid för vissa användare att vänja sig med. Men rätt uppsatt ökar det både spårbarhet och kvalitet då rätt resurs gör det som förväntas, säger Fredrik.

 

Nya krav inför framtiden

Utgångspunkten vid systembytet har baserats på kärnverksamhet där Setrab specialiserat sig på små volymer. Men på kort tid har förutsättningarna förändrats. 2019 förvärvades Setrab av Kinesiska Zhejiang Yinlun. Genom en etablerad och certifierad organisation vill man nå tillväxt i Europa och synen på volymproduktion har att förändras mot större volymer.

– Till hösten påbörjar vi nästa etapp och integrerar då Rambase fullt ut i våra enheter i Polen. Vår senaste produktionsanläggning är mer än dubbelt så stor mot våra nuvarande anläggningar tillsammans. Där får vi tillgång till en ökad kapacitet och vi har redan kontrakt som innebär helt andra volymer än vad vi är vana vid idag. Kraven på kvalitet kommer att vara oförändrade med ökande volymer så både organisation och system måste förberedas på detta, säger Fredrik.

Det har också blivit dags för Fredrik att lämna stafettpinnen vidare och till hösten tar hans kusin, Axel Wramell över vid rodret. Med Axel som VD startar nästa tillväxtresa med ny produktionsenhet och större volymer. Efter 25 år och bara veckor kvar till överlämning gör Fredrik en summering.

– Jag känner att jag kan lämna över företaget med en fungerande organisation. Vi är väl dokumenterade, har goda rutiner, vi är duktiga på att hantera kundkrav och har en inställning i organisation där man hela tiden löser uppgiften. Vi upprätthåller våra certifieringar, har låg personalomsättning och vi levererar smarta lösningar med hög kvalitet till våra kunder.

Fredrik kommer finnas kvar i verksamheten genom styrelseuppdrag i ägarbolaget.