Benders tar tåget mot gröna transporter och standardiserar sin produktinformation

Benders strategi för standardiserad informationshantering, gröna transporter och att finnas nära konsumenten har minskat klimatavtrycket, kortat ner transportvägar och säkrat hela försörjningskedjan.

Benders är en ledande leverantör av produkter i natursten, betong samt lertegel och har ett brett erbjudande inom sortimenten Tak, Mark, Natursten, Infrastruktur, Grund, Murblock, VA-System och Byggkomponenter.

Benders grundades 1960 av Karl-Erik Bender. Huvudkontoret ligger kvar i Edsvära utanför Kvänum i Västergötland, där allt en gång startade. Idag ägs företaget av dottern Helen, sonen Ove samt Karl-Eriks åtta barnbarn och drivs vidare med ambitionen att vara ett svenskt familjeägt företag som utvecklar, producerar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och tjänster av hög kvalitét för bygg- och anläggningssektorn.

Benders använder C4 Contexture PIM för att strukturera sin produktinformation

 

Standard inom informationshantering förenklar redovisning av miljöpåverkan

Nya krav på miljödeklarationer tillsammans med andra hållbarhetsinitiativ från myndigheter och beställare ställer högre krav inom bygg och entreprenad. För tillverkare och leverantörer kan tillgänglig och korrekt redovisning om exempelvis en produkts miljöpåverkan under dess livscykel innebära skillnaden om en produkt säljer eller inte.

Klimatpåverkan ska, i de fall de krävs på produkt, redovisas för råvaruförsörjning, transport och tillverkning. Benders satsade tidigt på en standardiserad modell för miljö- och marknadsrelaterad produktinformation i PIM-plattformen C4 Contexture. Man har också arbetat långsiktigt mot en hållbar produktion med miljövänliga transporter. Idag sker över 60% av Benders interna transporter via järnväg och samtliga ordrar, internt som mot kund har en spårbar klimatpåverkan.

– Vårt största klimatavtryck kommer från våra transporter. Genom en uträkning baserad på ton per kilometer kan vi följa varje order under en eller flera transportsätt och kan på så sätt redovisa ett samlat underlag för varje transports totala klimatpåverkan, från utleverans till godsmottagning. Det blir också ett redskap för oss kring prognoser där vi snabbt kan se resultatet av satsningar på miljövänliga transportmedel, säger Christer Hofling, Chef för Supply Chain på Benders.

 

Grön omställning genom miljövänliga transporter

Med investeringar i strategiskt placerade produktions- och logistikenheter har Benders sett till att utvinna råvaror och bedriva produktionen så nära konsumenten som möjligt. Samtidigt har man gjort stora satsningar på att utveckla miljövänliga och kostnadseffektiva sätt för att hantera interna transporter som idag till största del sker via järnväg.

Benders logistikanläggningar i Sverige och Norge

Benders har idag fyra stycken spårbundna logistikcenter dit man transporterar och omfördelar produkter. Under 2023 öppnar Benders sitt femte, i Umeå som blir bolagets nordligaste nod.

– Benders har alltid varit ett företag som uppmuntrar till kreativitet och utveckling. Idén till att transportera via järnväg kom till efter ett förvärv av en spåransluten produktionsanläggning i Bålsta. Vi hade stor produktionskapacitet och vi såg en tillväxtmarknad i Norge, som då försörjdes ifrån västsvenska produktionsenheter. Vi började undersöka möjligheterna att få till transport via järnväg men vi hade utmaningar med att nå lönsamhet i kalkylen. Samtidigt börjande vi lära oss mer och mer kring hur järnvägen kan nyttjas och vilka möjligheter vi som beställare av spårburen transport kan dra nytta av, säger Christer Hofling.

Under samma period hade Benders ett redan utvecklat samarbete med en grustäkt utanför Kongsvinger i Norge. Anläggningen var även den spåransluten och Benders fick tillstånd att bygga ett centrallager på andra sidan spåret om täkten. För att maximera nyttjandegraden av transporterna utvecklades ett containerkoncept där produkter packades i bulk eller som pallats gods för transport till lagret i Kongsvinger. Efter att ha lastat av produkterna på ena sidan spåret fylldes sedan samma lastbärare med grus från täkten på den andra sidan spåret och omvänt väl tillbaka på produktionsenheten.

– Med åren utvecklade vi konceptet med tågtransport vidare och genom samarbeten med bland annat Green Cargo nådde vi lönsamhet även för mindre transporter. Spårbundna anläggningar blev en strategi och idag har vi förutom Kongsvinger i Norge, tre stycken svenska noder där vi systematiskt transporterar och omfördelar våra produkter för att hela tiden hålla ett komplett sortiment nära våra kunder, berättar Christer Hofling.

Nu till våren 2023 inviger Benders sin femte spårbundna anläggning uppe i Umeå. Anläggningen kommer att försörjas av samtliga noder och kommer även den att hålla ett komplett sortiment, framförallt till kunder i Norr- och Västerbotten, men även för marknaderna i norra Norge och Finland.

– Att vi satsat på transporter via järnväg har inte bara gett positiva effekter för miljön. Med de stigande transportkostnader vi ser idag har det varit direkt avgörande i att få ut våra produkter till våra kunder med en bibehållen lönsamhet samtidigt som vi har kunnat hålla nere priserna.

Standardiserad hantering av produktinformation

Inom Benders har man länge arbetat mot standardisering av sin informationshantering och anammade tidigt modeller för miljö- och marknadsrelaterad produktinformation i sitt PIM-system C4 Contexture. Byggsektorn har kommit långt när det gäller standardisering av produktinformation. ETIM erbjuder en omfattande modell för beskrivningar av tekniska produkter, Finfo, GS1 och BEAST är några andra exempel.

Christer Pettersson på Benders

Christer Pettersson, chef över marknadskommunikation på Benders.

– Att anamma ett standardiserat sätt för produktinformation har verkligen hjälpt oss. Jag brukar jämföra det med att sitta på en mattelektion med facit i handen. Man vet redan det förväntade svaret och kan fokusera helt på hur man bäst når fram dit. Men om jag ska vara helt ärlig så har det har det också varit många möten under åren där vi fått försvara dessa investeringar. Idag är det enklare, vi ser att vi tagit rätt beslut då våra kunder sätter upp samma struktur i sina system. Dom ställer krav på sina leverantörer och deras kunder ställer kraven på dom. Att vi redan är förberedda och kan förse dem med rätt information gör att vi nu skördar frukten av allt arbetet, säger Christer Pettersson, Chef Marknadskommunikation.

Tillverkare och leverantörer måste säkerställa att man förser olika kanaler med korrekt information, inte minst utifrån krav från både myndighet och beställare på miljödeklarationer. När alla led ställer om sina system för effektivare informationsutbyte uppstår också andra förutsättningar där strukturerad hantering av produktinformation skapar värden.

– På samma sätt som vi förser kunder med miljö- och produktbeskrivningar, förser vi dom också med annat marknadsmaterial. Det kan exempelvis handla om bilder, säljbeskrivningar, marknadstexter och produktblad. Att vi hanterar allt på samma sätt genom PIM-systemet ger oss större möjlighet att själva kontrollera och kvalitetssäkra all marknadsrelaterad information om våra produkter, säger Christer Pettersson och fortsätter:

– Vi är en liten avdelning som försörjer flera marknader. Kvalitet-, miljö- och produktinformation
tillsammans med allt övrigt marknadsmaterial produceras och underhålls på flera olika språk med varierande sortiment. Att arbeta med ett PIM-system har varit helt avgörande för oss i att både kvalitetssäkra och nå ut med vår marknadsinformation till alla våra kanaler. Även om vi vore dubbelt så många skulle vi aldrig klara arbetet utan C4 Contexture PIM som blivit hjärtat i vår hantering.

Några av dom standarder som Benders implementerat är Vilma, en standard för artikelinformation som förvaltas av Byggmaterialhandlarna och ETIM som är en internationell egenskapsmodell för tekniska produkter. Ariser har varit delaktiga i strategin bakom konfigurationen av modeller samt i integrationsarbetet mellan olika system och något Benders uppskattat i samarbetet med Ariser är verksamhetskunnandet och att man är insatta i de standarder som används för produktbeskrivningar av byggmaterial.

– Vi värdesätter en leverantör som inte bara levererar ett system, utan som också kan vara med och stödja oss som användare i beslutsprocessen och när det gäller arbetsprocesser och metodik. I vårt fall handlar det om att skapa en röd tråd mellan all informationshantering inom verksamheten, avslutar Christer Pettersson.