Affärssystem

Tegsnäs Logistics - Digital plattform skapar förutsättningar

Den 1 januari 2021 slog Tegsnäs Logistics upp sina portar som en nyetablerad aktör inom tredjepartslager och med ett flexibelt erbjudande till den lokala industrin.

Ariser fick i ett tidigt skede uppdraget att hålla i en förstudie för att utreda lämpliga system utifrån verksamhetens behov och erbjudande. Uppdraget övergick senare till en aktiv roll i lösningsdesign och integration av den digitala plattformen där grunden utgörs av ett WMS-system.

– Det är alltid spännande att få vara med redan i ett tidigt skede. Allt är ett blankt papper med möjligheter att tänka lite friare. För Tegsnäs Logistics har det varit viktigt med en flexibilitet när det gäller hur pris- och affärsmodeller kan sättas upp för att matcha olika kunders behov av 3PL-tjänster. Att kunna hantera flera nivåer av integration har också varit viktigt i utformningen av den digitala plattformen, säger Mikael Wiklund, affärsområdeschef på Ariser.

 

Säkerställer resurser och leveransplaner

Idén bakom Tegsnäs Logistics är att stödja tillverkande industri genom att erbjuda flexibla tjänster när det gäller lagerhållning och försörjning av lagervaror. Tillverkningsindustrin växer med fler produkter och en mer komplex artikelflora och tillsammans med optimerade produktions- och monteringsprocesser ställs höga krav på leveranskedjan. Som ett exempel kan små störningar i monteringen snabbt bli stora utmaningar för godsmottagningen, då inleveranser riskerar att svämma över de egna lagerytorna. I dessa situationer kan Tegsnäs Logistics agera som vågbrytare och normalisera leveranserna, helt anpassat till rådande drift och kapacitet.

Emil Lundgren vid Tegsnäs Logistics

Emil Lundgren, platschef på Tegsnäs Logistics.

– Tillgången till ett tredjepartslager ger kunderna förutsättningar att dynamiskt skala upp produktionen och besparar kostnaden att själva bygga ut sina lager. Det blir enklare för våra kunder att maximera nyttjandet av resurser och att säkerställa leveransplaner. I vårt tjänsteerbjudande kan vi också förbereda godset innan leverans. Det kan handla om att vi plockar och levererar på artikelnivå istället för på hela pallar, hanterar kitt med olika artiklar som plockas tillsammans, sekventiell hantering som matchar kundens montering samt att vi också erbjuder förmontering, säger Emil Lundgren, platschef på Tegsnäs Logistics.

 

Flera nivåer av integration

Emil, som har bakgrund inom tillverkande industri och erfarenhet från produktions- och projektledning, hjälper också kunder när det kommer till att optimera produktionsprocessen. I valet av lagersystem och den egna digitala plattformen har det varit viktigt att stödja flera olika nivåer på integration. Allt ifrån en mer manuell hantering till fullt ut automatiserad integration där vi blir en del av kundens egna system, processer och flöden. Det var flera aspekter som gjorde att valet av leverantör föll på Ariser.

– För oss är det viktigt att jobba med en leverantör som har förståelse för vår affär och våra kunder. Vi behöver inte förklara vad vi gör utan kan fokusera helt på arbetet med att bygga rätt förutsättningar för affären. Ariser har funnits med hela vägen från kravställning till implementering av våra digitala system. Vi är mycket nöjda med samarbetet där projekteten levererats i tid och med hög kvalitet, säger Emil. Han avslutar med:

– Vi vill erbjuda våra kunder en enkel onboarding och en flexibilitet i samarbetet. Det har därför varit viktigt att vi ska kunna hantera integrationer med våra kunder i flera nivåer, något vår digitala plattform ger oss förutsättningar att göra. Här ser vi också långsiktiga fördelar när det gäller valet av leverantör. Ariser kan vår marknad och är en naturlig partner när det kommer till att integrera våra och våra kunders system.

Tegsnäs Logistics

Tegsnäs Logistics är en del av Tegsnäs Group. Nuvarande lageryta består av 1 250 kvadratmeter lageryta med sammanlagt 2 800 pallplatser. Utöver lagerutrymmen har man även utrymmen för beredande arbete som förmontering samt kontorsytor. Redan från starten har man förberett för att snabbt kunna etablera mer lageryta utifrån behov.

Tegsnäs Groups nya lager

 

Det här är tredjepartslogistik

Tredjepartslogistik, förkortat TPL eller 3PL (engelsk förkortning av third-party logistics), innebär att en tredje part, utöver säljare och kund, övertar vissa eller alla logistiska funktioner. Vanliga tjänster som kan utföras inom tredjepartslogistik förutom att hantera transporter är exempelvis olika typer av lagerhantering.

Att lägga ut hela eller delar av sitt lager eller leveransfunktion till en extern part kan vara ett sätt för företag att spara pengar och ge ökat fokus på kärnverksamheten.