PIM

Släpp loss kraften i C4 Exchange med en modern och eventbaserad integration

Med C4 Exchange erbjuds stora möjligheter att anpassa och optimera integrationer och exporter. C4 Exchange håller koll på förändringar som sker i C4 Contexture och varje förändring struktureras och kategoriseras i plattformen. Integrerande system kan sen dra nytta av logiken och skapa urval baserat på bland annat olika event som skett i C4 Contexture.

C4 Exchange levereras som en kompletterande integrationsmotor till C4 Contexture och är förberedd med ett antal modeller för att stödja eventbaserad integration. I tillägg erbjuder plattformen stora möjligheter att anpassa och optimera integrationer och transaktion av data till och från C4 Contexture.

Som exempel kan man minimera mängden data i överföringar genom att hantera relevanta förändringar inkrementellt. Stora tidskrävande exporter kan hanteras i realtid genom att alltid hålla en aktuell och uppdaterad version tillgänglig.

C4 Exchange kan också avlasta C4 Contexture genom att helt fristående hantera alla transaktioner med integrerade system. Den inbyggda köhanteringen ger ökad kontroll och säkerställer att transaktioner mellan systemen slutförs.

 

Fler möjligheter med C4 Exchange

 • Hantera stora, och annars tidskrävande, exporter i realtid genom att alltid hålla en aktuell och uppdaterad version tillgänglig.
 • Genom att transaktioner hanteras av C4 Exchange avlastas C4 Contexture med förbättrad prestanda som ett resultat.
 • Möjlighet att uppdatera C4 med hjälp av C4 Exchange. T.ex. importer från affärssystem eller synkningar med andra system.
 • Utökat stöd för datavalidering vid import av data till C4 Contexture.
 • Koppla dashboards till C4 Exchange för att kunna publicera data live.
 • Koppla analysverktyg till C4 Exchange för att få tillgång till alltid aktuellt data.

Så fungerar det

Såhär funkar C4 Exchange

 1. Producenten skapar och skickar ett meddelande till C4 Exchange.
 2. C4 Exchange tar emot meddelandet och är nu ansvarig för att dirigera meddelandet vidare.
 3. C4 Exchange dirigerar meddelandet till köerna baserat på respektive kös definition.
 4. Meddelandena stannar i kön tills de hanteras av mottagaren.
 5. Mottagaren hanterar meddelandet.

Fördelar med C4 Exchange

 • Hög prestanda: Integrerande system kan hållas uppdaterade i nästintill realtid kring förändringar i C4.
 • Hantera event på lägre nivå: C4 Exchange ger möjlighet till att komponentförändringar detekteras, inte bara på ändringsdatum för komponenten, utan på förändringar på fältnivå.
 • Optimera transaktioner: Förutom att leverera data om en komponent i sin helhet, kan man genom konfiguration bryta ner transaktionen till att bara leverera den exakta förändringen.
 • Relevanta uppdateringar: En selektiv styrning av event innebär att man aldrig kommer att behöva göra onödiga uppdateringar i integrerade system.
 • Kaskadhantering: Ändringar i komponenter som andra komponenter beror av kan trigga ändringshändelser på de relaterade komponenterna. (Ex. SMD-ändringar på artiklar som påverkar strukturer)
 • Skalbarhet: C4 Exchange avlastar C4 och är skalbart då processande konsumenter och producenter kan köras distribuerat utifrån behov.
 • Kontroll och kvalitet: Köer och data i C4 Exchange hanteras persistent och med durabilitet. Det innebär att man med en uppkopplad kö inte kommer att tappa data även om konsumenten eller C4 Exchange skulle vara temporärt otillgänglig.
 • Legacy-stöd: Robust stöd för att hantera gamla versioner av event från äldre producenter för att kunna hantera tillfällen då producenter av event inte kan uppdateras samtidigt.
 • Spårbarhet: C4 Exchange kan konfigureras att spara samtliga event för spårbarhet och felsökning.