IT-säkerhet

Robertsfors kommun tog ett helhetsgrepp om sin IT-säkerhet

För en mindre kommun kan det i dag vara svårt att både möta kraven på tillgänglighet och en hög IT-säkerhet. Med en slimmad organisation som ska serva både medarbetare och medborgare är utmaningen att hitta en användarvänlig lösning som gör vardagen mer enkel och säker. Robertsfors kommun valde att byta ut sin gamla brandväggslösning och göra en upphandling där man tog ett helhetsgrepp om sin IT-säkerhet.

 

Kristoffer Hansson, IT-chef på Robertsfors kommun

Kommunens IT-avdelning består av fem medarbetare som ska bistå 700 anställda och totalt cirka 6 800 invånare med IT-stöd och tjänster. 

– Verksamhetens behov måste alltid komma först. Utvecklingen drivs till stor del av att vi måste kunna erbjuda god funktionalitet och hög säkerhet vid distansarbete. Den pågående pandemin påskyndar den utvecklingen och gör att mobilitet har blivit allt viktigare, kommenterar Kristoffer Hansson, IT-chef på Robertsfors kommun. 

Enkelhet och överblick en framgångsfaktor 

– Erfarenheten säger att man ska hålla nere antalet IT-plattformar och satsa på en modern brandväggslösning som ger överblick och är enkel att förstå. Vid upphandlingen såg vi att Sophos Synchronized Security erbjöd just detta. Tjänsten ger ett mycket kvalificerat server- och klientskydd samtidigt som den kan skötas från ett och samma ställe. Skulle exempelvis en medarbetares laptop angripas är det mycket enkelt att snabbt blockera den från nätverket. Vi kan också uppdatera reglerna för åtkomst och behörighet med minimala ställtider, fortsätter Kristoffer Hansson.   

Konsultbolaget Ariser ansvarade tillsammans med Sophos för implementeringen av den nya brandväggslösningen. 

– Att arbeta aktivt med IT-säkerhet handlar inte bara om att ta ansvar och om kontroll. Det är ett proaktivt arbete där man genom information, utbildning och rutiner förebygger situationer som annars skulle kunna äventyra säkerheten. Man måste vara lyhörd och möta kraven ifrån verksamheten, inte minst när det gäller mobilitet och tillgänglighet. Kan man dessutom erbjuda användarvänliga lösningar ökar det oftast engagemanget och det blir enklare för medarbetarna att fokusera på rätt saker. Här upplever jag att IT-avdelningen på Robertsfors kommun ligger långt fram när det gäller att se sin roll. Det är en liten organisation som lyckas bra med att ge ett kvalificerat stöd till kommunens anställda och invånare, säger Ludvig Henningsson, affärsutvecklingschef på Ariser.

Robertsfors kommun driftsatte sin nya brandväggslösning i augusti 2019.  

– Metoden som användes när vi införde Sophos Synchronized Security bidrog stort till att det här blivit så bra. Vanligtvis är ett brandväggsbyte varken särskilt roligt eller enkelt. Men Ariser och Sophos arbetade med en struktur och effektivitet som gjorde att allt gick väldigt smidigt. De visade också stor förståelse för verksamhetens behov och de mjuka parametrarna. Det är viktigt med partner som inte bara ser till teknik och prestanda, avslutar Kristoffer Hansson. 

Kort om Sophos Synchronized Security 

När cyberattackerna ökar i antal, komplexitet och förslagenhet räcker inte längre traditionella säkerhetslösningar som bygger på att skydda avgränsade delar var för sig. Det krävs i stället en helhetslösning där de olika delarna kommunicerar med varandra och bildar ett slags ekosystem för IT-säkerheten. 

Så funkar Sophos Synchronized Security

En lösning som bygger på synkroniserad säkerhet och integrerade produkter som delar information och kommunicerar med varandra kan möta nya, avancerade hot både snabbare och mer effektivt. Sådana helhetslösningar är också användarvänliga och minskar det manuella arbetet. Något som i sin tur bidrar till att bemanningen inom IT-säkerhet kan hållas nere, trots de allt fler och allvarligare cyberhoten. 

 

Fyra fördelar med den nya plattformen 

  • Främjar möjligheterna till säkert distansarbete och mobilitet 
  • Ger IT-avdelningen överblick och är ett smidigt verktyg för analys 
  • Skapar synergier med andra IT-system, till exempel endpoint-skyddet 
  • Erbjuder möjlighet att skicka krypterad e-post (för exempelvis Socialtjänsten)