Affärssystem

Ny gemensam IT-plattform för Norra Skog

Ariser AB projektleder IT-sammanslagning i den nyfusionerade föreningen Norra Skog.
– Det är en stor mängd unika system med många människor som är inblandade. Tempot är högt, säger Arisers projektledare Tobias Emilsson.

I februari 2020 beslutade medlemmarna i skogsägarföreningarna Norra Skogsägarna och Norrskog att gå samman och bilda Norra Skog– en fusion skulle ske av de båda föreningarna – för att bli en större aktör på marknaden. 

I samband med fusionen var ett annat mål att skapa synergieffekter genom till exempel förenklad administration och gemensamma arbetssätt. För att detta ska vara möjligt krävs det att hela föreningen arbetar i samma system.  

Norra Skog är det nya namnet för den gemensamma koncernen med ca 27 000 medlemmar. Omfattningen på verksamheten blir i svenska mått mätt stor. Den nya ekonomiska föreningen täcker mer än halva Sveriges yta och omsättningen kommer att närma sig 4,5 miljarder kronor. Sammanslagningen beskrivs som ”det största som skett på 90 år inom skogsägarrörelsen”. 

– Ett mycket fascinerande projekt! Det är en stor mängd olika system med många människor som är inblandade. Tempot är högt, säger Arisers projektledare Tobias Emilsson. Till exempel äger båda skogsägarföreningarna varsitt egenutvecklade affärssystem för bland annat hantering av medlemmar och intressenter, åtgärdsplaner och skogsavverkning. Dessa två system ska inom ramen för projektet bli ett gemensamt affärssystem. Vi ska även slå samman två skilda ekonomisystem.

Gemensam IT-plattform ska etableras

I likhet med att den nya gemensamma föreningen blir omfattande, är det pågående omställningsprojektet av stora proportioner. Mängder med system ska hanteras, utökas eller avslutas. Organisation, teknik, arbetsprocesser och inte minst kulturskillnader ska nu enas i en satsning för framtiden. 

Först ut och grunden för Norra Skog var den nya föreningens ekonomisystem. Det nya ekonomisystemet har varit i drift sedan slutet av maj 2020. Kvar står flera utmaningar i form av t ex utfasningsplaner av gamla system, flertalet integrationer mot existerande försystem och utbildning av personalen. Den stora driftsättningen av samtliga system beräknas ske under början av 2021. 

– Ariser har kompletterat vårt branschkunnande med expertis inom projektledning och koordinering, säger Lars Hellström, IT-chef, och Anna-Karin Jonsson, verksamhetsutvecklingschef, i en gemensam kommentar till samarbetet med Ariser AB. 

– Den nya koncernen har gjort ett bra arbete i sina förstudier inför det nu pågående projektet och granskat de handlingsalternativ som stått till buds och gjort tydliga rimlighetsvärderingar. Vad som dessutom är positivt i Norra Skogs förstudier är att många beslut är tagna. I projektarbetet kan då större fokus läggas på verkställighet istället för utredning, avslutar Emilsson.  

Uppdraget för Ariser AB sträcker sig fram till den planerade driftsättningen i slutet av första kvartalet 2021. 

Läs mer på: https://www.norraskog.se/33