Från idé till försäljning – PIM ryggraden i Brafabs produkthantering

Med en växande marknad både inom och utanför Europa har Brafab tagit plats som ett av norra Europas största företag inom utemöbler. PIM utgör ryggraden i all produkthantering och har varit en framgångsfaktor i arbetet med att hantera en bred produktportfölj på en global marknad.

Brafab startade som ett familjeföretag på 1930-talet och tillverkade då korgar, stegar och andra nyttoföremål. Företaget har sedan dess utvecklats till att bli ett av norra Europas största utemöbelföretag med distribution både inom och utanför Europa. Huvudkontoret ligger i halländska Norra Össjö, bara några hundra meter ifrån den plats där grundaren föddes.

PIM, eller Product Information Management, har länge varit en viktig strategi i Brafabs kvalitets- och marknadsarbete. Brafab hade ett års projekttid innan man 2016 var redo att gå live med PIM från C4 Contexture som teknisk plattform för att hantera all typ av produktinformation.

För Brafab startar processen i PIM redan i stadiet för produktutveckling. Varje år ska sortimentet förnyas, uppdateras och kompletteras med nya produkter.

Allt startar med en idé på en ny produkt och skapas som ett prospekt i C4 Contexture. I PIM-systemet bollas idéer fram och tillbaka inom teamet för utveckling. För att komma vidare i kvalificeringsprocessen måste den leva upp till Brafabs högt ställda krav. Den måste matcha kommande trender och samtidigt, som del av Brafabs hållbarhetstänk, vara tidlös i sin design och funktion. Det är en tät kontakt mellan produktutveckling och tillverkning med kvalitét och hållbarhet i fokus. Ett prospekt ska passera alla stegen i ett arbetsflöde där olika roller ansvarar för efterlevnad.

Översätter till sex olika språk

När ett prospekt slutgiltigt godkänts av sortimentsrådet övergår det till en artikel och produktteamet fortsätter berika med artikelinformation. I samband med detta startar också marknad med att berika med marknadsinformation. Allt arbete sker med anpassning för de marknader produkten ska säljas på samt genom vilka kanaler exponering ska ske. För de flesta produkterna innebär detta översättning till sex olika språk samt anpassning till lokala enheter och mått.

Översättning sker med hjälp av externa översättningsbyråer, i de flesta fall genom att en Excel-fil exporteras med svenska beskrivningar och egenskaper. Översättningsexporten lägger automatiskt till ett fält per egenskap och språk i vilken översättningsbyrån fyller i. När Brafab får tillbaka filen kan den enkelt importeras tillbaka in i systemet där respektive språköversättning automatiskt fältmatchas på produkten.

Ida Hedunger på Brafab

Ida Hedunger, marknadschef på Brafab.

– Idag är det många gånger bilden som säljer produkten. Så en viktig del i berikningsprocessen är att ta fram bra produkt- och miljöbilder som sedan kopplas mot produkt eller produktgrupp i PIM-systemet. C4 erbjuder också ett DAM-system (bildarkiv) som vi nyttjar mot våra återförsäljare. Där hanterar vi samtliga bilder som används i vår marknadsföring med full sökbarhet och kontroll på rättigheter. Vi märker att inom just hantering, strukturering och namngivning finns det stora möjligheter att utveckla ännu mer, säger Ida Hedunger, Marknadschef på Brafab.

Digital exponering allt viktigare

När en produkt har berikats med alla egenskaper och bilder i C4 Contexture är den redo att möta marknaden. Baserat på vilka marknader och kanaler produkten ska finnas på berikas den med relevant information.

Med hjälp av C4 InDesign Plug-in kopplas PIM-systemet ihop med Adobe InDesign. Plug-in:et ger förutsättningar att skapa marknadsmaterial som länkar direkt från PIM-systemet. Allt från produktblad, annonser, hylletiketter till broschyrer och stora kataloger kan skapas mer eller mindre automatiserat. Kopplingen mellan InDesign och C4 ger marknadsavdelningen unika möjligheter att effektivt hantera marknadsmaterial.

Kopplingen säkerställer att det alltid är den senaste informationen som används och en tidigare produktion kan enkelt uppdateras med eventuella förändringar eller andra språk. En katalog som kunde ta flera månader att producera kan nu skapas på bara några dagar och en annons inom loppet av sekunder. Tidigare var kataloger en av de viktigaste marknadskanalerna för Brafab medan man idag har digitala kanaler som en viktig del av sin strategi.

– Återförsäljarna uppskattar bildprislistor vilka vi underhåller i flertalet olika varianter. Det hade inte varit möjligt utan kopplingen mellan C4 Contexture och InDesign. Hängetiketter är också ett viktigt komplement i vårt showroom. Men utöver det är det digitala kanaler som tar allt mer plats, säger Ida Hedunger.

– All försäljning sker genom våra återförsäljare så vi fokuserar vår marknadsföring på varumärkesbyggande åtgärder som digital annonsering och sociala medier. Då allt fler konsumenter väjer att göra sina inköp online, stöttar vi de återförsäljare som inte själva har någon e-handel med en plattform. E-handelsplattformen är integrerad med C4 Contexture från vilken den hämtar all sin data. Där styr vi också vilka produkter som ska exponeras, på vilket sätt och mot vilken marknad, säger Ida Hedunger avslutningsvis.

Även om marknaden blir mer och mer digital värnar man på Brafab om den personliga relationen och de mesta av återförsäljarnas inköp sker genom fysiska besök i deras 3000 m2 stora showroom där samtliga produkter finns uppställda. I en framtid där utemiljöer får en allt större betydelse för våra hem tar nu Brafab sikte på ytterligare tillväxt på befintliga och nya marknader.