Tillverkning

Digitalisering genom verksamhetsanpassad IT är vårt expertområde, och företag inom tillverkning, distribution, underhåll och service är vår marknad. Vi har lösningar för er med produktionsintensiva verksamheter, oavsett om ni behöver ett IT-stöd eller djup verksamhetskompetens.

Den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0) är här! Det är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell it och tillverkningsteknologier. Våra duktiga konsulter har lång erfarenhet från tillverkningsindustri och kan guida er rätt i hur ni effektiviserar era tillverkningsprocesser med hjälp av IT. Våra lösningar och tjänster kombinerar verksamhetskunskap med modern teknologi för att hjälpa industriella företag av alla storlekar att förvandla komplexa tillverkningsprocesser till konkurrensfördelar.  

Nedan ser du några exempel på vårt erbjudanden inom tillverkning.

Infor MES

Tillverkande företag möter alltmer komplexa krav genom en snabbt föränderlig omvärld vad gäller korta produktlivscykler, pressade marginaler och snabba leveranser. Det blir allt svårare med de manuella rutiner som ofta finns mellan de administrativa systemen (ERP) och produktionsutrustningen på verkstadsgolvet. 

Med ett MES-system (Manufacturing Execution System) kan ni överbrygga detta, och få kontroll över er produktionsprocess via kopplingar mot CNC/PLC-utrustning samt mot överliggande ERP-system.

Mer information hittar du här

 

Automation och IoT

Oavsett era nuvarande system kan vi hjälpa er med att realisera en digital transformation i er produktionsanläggning från "Shop floor" till "Top floor" med hjälp av automation och IoT för industrin (IIoT).

Det kan ex. handla om att samla in & utnyttja data från sensorer, där maskiner och processer kan använda insamlad data för att optimera processer och skapa smartare arbetssätt.

 

Flaskhalsar och problem identifieras för att öka den totala effektiviteten i hela produktions- och leveranskedjan.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig inom kort.

Kontakta mig