PIM

PIM, Product Information Management, är ett begrepp för hantering av produktinformation som behövs i sälj- och marknadsföringssyfte. Med PIM samlas all produktinformation i ett enda system där den kan förädlas, struktureras, relateras och distribueras. Ni får strukturerad data, möjligheter till kvalitativ information och kontroll över hur, när och vad som marknadsförs.

 

Med vår produkt C4 Contexture och våra experter i framkant hjälper vi er att ta fram den bästa verksamhetsanpassade IT-lösningen för produktinformation. På så sätt kan ni vara med och påverka vår produkt och bli en samarbetspartner till oss.

Med vår produkt C4 Contexture får ni kvalitativ produktinformation, effektiviserar era arbetsprocesser och får nöjdare kunder. Med ett PIM-system i grunden av verksamhetens säljkanaler finns alltid uppdaterad och rätt produktinformation när den behövs.

Längre ner kan du läsa mer om vårt erbjudande inom PIM.

C4 Contexture fungerar som spindeln i nätet

I C4 Contexture finns möjligheten att lagra all produktrelaterad information.
Grunddata kommer oftast in från affärssystemet via en integration till PIM-systemet.
Andra källor till information kan exempelvis vara externa leverantörsdatabaser, branschdatabaser eller mediaarkiv, men även nätverks- och lokala hårddiskar är en informationskälla.

Att produktinformationen ofta är utspridd och ostrukturerad är den största anledningen till att företag gör en PIM-satsning. PIM-systemet fungerar som spindeln i nätet som samlar in och förädlar informationen för att sedan distribuera den till rätt säljkanal i rätt form, med rätt kvalitet och i rätt tid.

 

I C4 Contexture PIM samlar ni: Publicering till många kanaler:
 • Grunddata och produktegenskaper
 • Bilder
 • Filmer
 • Texter
 • Mallar
 • Ritningar
 • Dokument (exempelvis PDF, InDesign, Word, Excel)
 • E-handel
 • Webb
 • Mobila enheter
 • Publikationer/trycksaker
 • Marknadsplatser
 • Sociala Medier
 • Branschdatabaser

Vilka behöver PIM?

Alla som tillverkar, säljer och distribuerar produkter tjänar på att investera i ett PIM-system. Det blir otroligt mycket produktrelaterad information för företag med kunder och återförsäljare över hela världen. Det kan ofta röra sig om sortiment på tiotusentals produkter med flera underliggande artiklar, varianter, specialartiklar, tillbehör, reservdelar mm. Att få struktur på grunddata är nummer ett i processen, men PIM innebär också berikning, kvalitetssäkring och distribution.

 

Checklista - ni behöver PIM om ni har:

 • Ostrukturerad information utspridd i organisationen
 • Brist på innehåll och kvalitet på produktinformation (eller önskan om att förbättra den)
 • Behov av att utveckla er digitala närvaro och tydliggöra kommunikationen
 • Ökad konkurrens om kunders uppmärksamhet
 • Ökade krav på information från era kunder
 • Mycket frågor kring produkter, eller krav på bilder, dokumentation mm.

 

Kolla in vår demosite eller kontakta oss för en personlig demo

Nyttan med PIM

Det kommer nya produkter och tjänster hela tiden vilket innebär att material, leverantörer och egenskaper förändras. Med PIM så hanteras de förändringarna snabbt. Ni kan maximera effektiviteten och minimera påverkan av förändringar i försäljningscykeln.

Fördelar med C4 Contexture:

Spara pengar
PIM minskar externa kostnader genom att effektivisera era processer.

Korta time-to-market
PIM kortar ledtider och möjliggör för att snabbare kunna publicera produktinformation i många kanaler.

Höja kundnöjdheten
Kunderna får relevant, kvalitativ och rätt produktinformation som ger en positiv upplevelse och en trygg köpresa.

Spara tid
PIM minskar administration och förberedelser för att sprida korrekt och uppdaterad produktinformation i olika kanaler. Fokus kan läggas på värdeskapande arbete.

Minska returer
Genom bra produktinformation; detaljerade beskrivningar, bilder och filmer är det enklare för kunden att göra rätt val. Misstag och returer minskar.

Optimera processer
Med ett effektivt sätt att arbeta med produktinformation och hålla allt samlat ökar både nyttan och tydligheten i organisationen.

Öka försäljningen
Med rätt produktinformation får besökaren på e-handeln en positiv upplevelse, vilket leder till fler slutförda köp. Genom presentation av relaterad produktinformation möjliggörs merförsäljning, så kallad cross-sell och upsell.

Höja kvaliteten på information
Med en källa till produktinformation och genom att arbeta med rättighetsstyrning, granskning och arbetsflöden ökar möjligheten att hålla produktinformationen uppdaterad och korrekt.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig inom kort.

Jag vill veta mer!