Beslutsstöd (Business Intelligence)

Beslutsstöd även kallat Business Intelligence, är en process eller samling metoder för att analysera data och presentera information till rätt person vid rätt tidpunkt för att på så sätt kunna fatta bättre beslut.

 

I den dagliga verksamheten på ett företag skapas mängder med information i olika system som inte har någon koppling till varandra. Detta är information som kan utgöra grunden till viktiga nyckeltal. Ett bra beslutsstöd samlar denna data och gör den tillgänglig genom tydliga nyckeltal som till exempel kan svara på frågor som: ”Vad hände, Varför hände det, Vad händer och Vad kommer att hända". Med den informationen tillgänglig är man bättre rustad för att själv styra mot målet, "Vad vill jag ska hända".

Det går till exempel att skapa prognoser och analysera utfall baserat på historisk data i kombination med information om tänkta förändringar i framtiden, och på så sätt få en bättre förståelse och en bättre grund att fatta beslut ifrån.


Ariser har lång erfarenhet av implementering av olika typer av beslutsstöd och vi hjälper gärna till med pilotprojekt där vi inom ett avgränsat område tar fram en färdig applikation som visar på vilka möjligheter som finns med ett beslutsstödsverktyg i just din verksamhet.

Nedan ser du några exempel på vårt erbjudanden inom beslutsstöd.

Qlik Sense

Qlik började utvecklas redan 1996 och har således funnits med längst inom sitt område och tog stora marknadsandelar på grund av sin unika ”in memory teknik” där stora mängder data gick att spara direkt i internminnet.

I dagsläget jobbar man uteslutande med en webbaserad plattform där man kan välja om man vill sätt upp en egen Qlikserver eller en molnbaserad server.

Antalet färdiga kopplingar mot olika databaser är stort och Qlik hanterar de flesta.

Gränssnittet är webbaserat och använder sig av den senaste tekniken inom webbutveckling som ger stora möjligheter för slutanvändarna att själva skapa egna grafer och tabeller genom drag-and-drop teknik.

Du kan också skapa egna rapporter i en PowerPointliknande miljö genom att ta snapshot av grafer och tabeller i applikationen som senare kan användas i vad som kallas för storytelling. Syftet med det är att visa upp en historia av den egna informationen och som sedan finns kvar som en bild av hur det såg ut vid en given tidpunkt.

I Qlik Sense finns det även möjligheter att schema lägga statiska rapporter som kan distribueras ut till mailadresser, webbsidor, intranät i olika format beroende på vad som är lämpligt. Datat grundar sig på en befintlig Qlik app och kan filtreras beroende på vem som skall läsa den.

För att kunna få en överblick över vart data hämtas från, samt hur den förändras på vägen till slutapplikationen så finns det ett verktyg i Qlik som kan genera upp grafiska eller textbaserad rapporter över informationsflödet.

I Qlik Sense Mobile tar du med dig informationen in i mobilen där alla tillgängliga applikationer visas nedskalad till en mobil skärm.

Power BI 

Beslutsfattandet går snabbare när alla har åtkomst till insikter. Med Power BI kan du ge alla (både inom och utanför organisationen) möjlighet att se allt Power BI-innehåll, inklusive sidnumrerade och interaktiva rapporter utan att köpa individuella licenser.

Du väljer det distributionssätt som passar bäst för din organisation, med lokal rapportering via Power BI-rapportserver och valfri geografisk region för molndistribution.

I takt med att behoven växer kan du skala systemet med en dedikerad molninfrastruktur som ger dig kontroll över prestanda.

Hitta de data du behöver med inbyggda anslutningsappar för vanliga tjänster som Dynamics 365, Azure SQL Data Warehouse, Salesforce.com, Excel och SharePoint.

Affärsanalytiker har möjlighet att mata in, omvandla och utöka stordata med den välbekanta Power Query-miljön, utan att de behöver specialkunskaper eller hjälp från andra.

Mer information hittar du här

Du kan enkelt förbereda data en gång och återanvända dem i flera Power BI-modeller för ökad effektivitet och precision.

Med Power BI-appen får du säker åtkomst och livevisning av instrumentpaneler och rapporter i Power BI på mobila enheter med iOS, Android eller Windows. Du kan enkelt lägga till kommentarer i rapporter med valfri pekskärm så att teammedlemmarnas blickar dras till viktiga insikter. Ställ frågor mot data och använd geografisk plats för att filtrera data beroende på var du befinner dig.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig inom kort.

Kontakta mig