Ärendehantering

Ariser har expertis inom införande , processförbättringar och strategi när det gäller ärendehantering, servicehantering och IT-servicehantering.

 

Nästan alla företag jobbar med någon form av servicehantering. I sin enklaste form sker detta genom delade mailkorgar, i något intranät eller i en samarbetsplattform. Grunden i servicehantering är att skapa en tydlig översikt på de ärenden som hanteras, minska personberoenden samt säkerställa kvalité. Att införa professionell servicehantering eller förbättra den befintliga kan vara en viktig framgångsfaktor både i det interna arbetet, likväl som i det externa mot marknad.

Nedan ser du några exempel på vårt erbjudanden inom ärendehantering.

Manageengine SupportCenter Plus (SCP)

Är ett webbaserat supportsystem riktat mot eftermarknad och kundtjänst, för att hantera kundärenden, konton och kontaktregister, produkter och servicekontrakt.

SCP delas upp i affärsområden som har egna processer, handläggare, konton, kundtjänstportaler och kundregister. Konton/kontakt hantering innehåller kundinformation, produkter/tjänster kunder har rätt till Organisation etc.

Varje Affärsområde stöder Ärendehantering, Självtjänstportaler, Kunskapsdatabas, Tids- och Faktureringsrapportering.

Mobil app för Android och IOS.

ManageEngine ServicedeskPlus (SDP)

Best Practice (ITIL) anpassat webbaserat system för hela cykeln.

Förbyggda moduler för processerna runt Incident (Felåtgärder), Request for Service(Beställningar), Problem (Lösning av grundorsak till återkommande incidenter), Change (Förändring), Inventariehantering, CMDB - Fullständig databas över dina resurser.

SDP har komplett rapportering, kunskapsdatabas, projektledningsmodul, chattfunktion, fjärrstyrning.

Vid integrations behov mot andra system finns REST API och en flora av färdiga integrationer. Exempelvis ComAround för KMS system eller Zoho analytics för BI.

ESM (Enterprise Service Management ) tillåter flera separerade instanser för bolagets olika behov. Exempelvis IT, HR, Fastighet, Kundtjänst etc.

ManageEngine ServicedeskPlus MSP

ServicedeskPlus MSP är riktad till den som sköter teknisk drift och support för flertal olika externa företag.

Liknande funktionalitet som ServicedeskPlus med egna moduler för konton, fakturering och kontakter. MSP version ger dig möjlighet att sköta service och support för flertal olika kunder i en centraliserad miljö.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig inom kort.

Kontakta mig